De leeftijd van Imam Mahdi (ajf): een wetenschappelijk wonder

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Iets wat velen van jullie zich wellicht ooit hebben afgevraagd is hoe het mogelijk is dat Imam Mahdi (ajf) al zo lang leeft. Is dit wetenschappelijk te verklaren? En wat zegt de Edele Qur’an hierover?

Om hier een antwoord op te geven, zullen we eerst een schets maken van de stand van zaken. Vervolgens zullen we de Edele Qur’an raadplegen om te kijken wat die ons duidelijk maakt. (1)

Imam Mahdi, de 12e Imam, is geboren in het jaar 256 A.H. Volgens de Islamitische opvatting is hij nog in leven. Hij verkeert echter in een occultatie (een tijdelijke verborgenheid). Dit houdt o.a. in dat de gemiddelde mens hem niet kan waarnemen. Hieruit volgt dat hij onderhand meer dan 1100 jaar in leven is. In beginsel klinkt dit, afgaand op natuurkundige wetten, onmogelijk. Echter, als we de Edele Qur’an en het leven van de Profeet Mohammad (saww) analyseren, blijkt dat natuurkundige wetten niet altijd van toepassing zijn op de ‘Awliya’ (=heiligen).

Hierbij een aantal voorbeelden ter verduidelijking. Toen de Profeet Ibrahim (as) op de vuurstapel werd gelegd, overleefde hij dit. Het vuur werd immers met de wil van Allah (swt) koud en veilig voor de profeet, waardoor hij kon ontsnappen aan de verbrandingsdood. (2) De conclusie is dus dat de natuurkundige wetten doorbroken werden om Profeet Ibrahim (s) te beschermen. Daarnaast is hier ook het verhaal van de Profeet Mozes/Musa (as) relevant. De zee werd namelijk doormidden gespleten voor hem, wat ook een inbreuk op logica en natuurkundige wetten is. Ook Profeet Jezus/Isa (as) hoort in dit rijtje thuis. De Romeinen dachten namelijk dat ze profeet Isa (as) gevangen hadden genomen, maar Allah (swt) voerde een gedaanteverwisseling uit. Hierdoor is uiteindelijk Judas degene geweest die werd gekruisigd.

Tot slot ook een voorbeeld uit het leven van de Profeet Mohammad (saww). Toen de heilige Profeet (saww) zijn huis wilde verlaten, was zijn huis omringd door het leger van Quraish. Zij stonden daar urenlang klaar om de heilige Profeet (saww) te vermoorden. Allah (swt) zorgde er echter voor dat hun ogen bedekt werden en zij de heilige Profeet (saww) niet zagen vluchten.  

Dit waren allemaal voorbeelden van hoe Allah (swt) de natuurkundige wetten in het verleden opzij heeft gezet voor zijn Awliya (=heiligen). Op basis van deze bespreking kan dan ook geconcludeerd worden dat het niet ondenkbaar is dat de leeftijd van Imam Mahdi (ajf) veel hoger is dan wat de meeste mensen kunnen bevatten, en dit overeenkomstig is met de Edele Qur’an en het leven van de heiligen.

اللهم صلِ على مُحمدٍ وآل مُحمد وعجل فَرجهم                                                                                                

  1. Dit artikel is gebaseerd op literatuur van shahid Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr, ‘An Inquiry Concerning Al-Mahdi’, te downloaden via https://www.al-islam.org/inquiry-concerning-al-mahdi-sayyid-muhammad-baqir-al-sadr
  2. Edele Qur’an 21:69.

Deel dit