Over ons

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle,

Noor Association is een stichting die bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers met grote toewijding aan het geloof. Ons team wordt gevormd door ambitieuze vrijwilligers met diverse achtergronden.

Wij streven ernaar om een gemeenschap te creeren, die zich optimaal inzet voor de voorbereiding van de komst van imam al-Mahdi (af). Een gemeenschap van ambitieuze studenten en young professionals die een positieve impact zullen hebben op de maatschappij. Tevens streven wij ernaar om vanuit een islamitisch perspectief een gemeenschap te creëren voor jong en oud, waarin spiritualiteit, zelfontwikkeling en saamhorigheid centraal staan. Tussen mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen bouwen wij graag bruggen, om een positieve impact te hebben op zowel het individu als de maatschappij. Wij nemen de Koran, de Profeet (saw) en zijn Ahlalbait (as) als leidraad.

Noor Association wordt gekenmerkt door kernwaarden als: geloof, verbinding, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. 

Onze missie

De komst van de verlosser, imam al-Mahdi (ajf) inspireert ons om kennis over de islam, door middel van religieuze, sociaal-maatschappelijke en recreatieve evenementen, aan te reiken. Ook zullen wij intensief gebruik maken van online platformen en samenwerkingen aangaan met soortgelijke (religieus/maatschappelijke) organisaties om onze doelen te realiseren.  Wij leggen de nadruk op het gemeenschappelijke belang en het tegengaan van de polarisatie in onze maatschappij.  

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Noor Association kent drie formele functies. De verschillende bestuursleden zijn onbezoldigd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuursleden van Noor Association zijn gezamenlijk bevoegd om beslissingen te nemen.

  • Dhr. S. Alawy (Voorzitter)
  • Dhr. A. Hosseini (Penningmeester)
  • Mw. F. Tahib (Secretaris)

 

Binnen de stichting zijn er drie verschillende afdelingen, de media afdeling, de evenementen afdeling en tot slot de financiële afdeling.

Vermogen

Noor Association tracht haar vermogen te ontvangen door subsidies, donaties, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Noor Association zal mede opzoek gaan naar personen en instellingen die de stichting financieel kunnen ondersteunen. Noor Association is een stichting die activiteiten uitvoert met de inzet van ambitieuze vrijwilligers. De verkregen middelen worden aangewend om alle activiteiten binnen de stichtingen te financieren.