De komst van de Mahdi (af)

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

De komst van de Mahdi (af)  markeert het begin van het Messiaanse tijdperk – Een periode voor het einde der tijden, waarin de verlosser de aarde zal regeren en universele harmonie en gerechtigheid zal brengen.

In de Abrahamitische religies wordt geloofd dat God voor elke bevolking een boodschapper heeft gezonden om de bevolking op de hoogte te brengen van Zijn bestaan. De joden hebben Mozes als boodschapper, de christenen hebben Jezus als boodschapper en de moslims hebben Mohammed (saw) als boodschapper. Via de gezonden boodschappers maakt men kennis met het bestaan van schepper.

In de periodes waarin geen profeten leefden, stuurde God apostelen (hierna te noemen: Imams) om Zijn woord (Thora, Bijbel en Koran)  verder te verspreiden. Daarbij was het de taak van de Imams om Zijn boodschap te beschermen tegen innovatie.

De laatste boodschapper van God voor de mensheid is de profeet Mohammed (saw). Na hem heeft God ons 12 Imams toegestuurd, om de ware boodschap van de profeet Mohammed (saw) te verspreiden en te beschermen. God heeft zijn laatste en meest geliefde profeet een extra zegening geven, omdat zijn nakomelingen (de Ahlalbait) de boodschap van de Islam mochten verspreiden en beschermen. 

Na het overlijden van de profeet Mohammed (saw) hebben de gekozen nakomelingen de afgelopen 1431 in een opeenvolgende tijdperk, de boodschap verder verspreid en beschermd. De laatste gekozen Imam werd 1153 jaar geleden geboren in het jaar 868 in Samarra (Irak). Zijn naam is Mohammed ibn Hasan ibn Ali en staat bekend om zijn titel ‘al-Mahdi’.

Om de rol van Imam al-Mahdi (af) beter te begrijpen, gaan wij kort in op waarom het van essentieel belang is om een imam te volgen.

De profeet Mohammed (saw) heeft na het verrichten van zijn laatste bedevaart een belangrijke aankondiging gedaan aan zijn gemeenschap. Na het afronden van zijn bedevaart riep hij alle moslims bij elkaar. Hij hield een toespraak waarbij hij twee waardevolle gidsen achterliet voor zijn gemeenschap.

Hij zei: “O mensen, ik laat voor jullie twee gidsen achter waardoor jullie, als jullie ze volgen, nooit af zullen dwalen. Het zijn het boek van Allah (swt) en mijn Ahlalbait.’’(1)

Om deze ‘hadith’ (overlevering) beter te begrijpen en de rol van de Ahlalbait (as) te begrijpen is in een andere overlevering het volgende gezegd:

“Hij die overlijdt zonder zijn Imam te kennen, overlijdt de dood van een onwetende.’’ (2)

Ieder persoon op aarde heeft een imam als leider, om niet als een onwetende te overlijden. Zoals hieruit blijkt, heeft Allah (swt) ons Zijn boek en de Ahlalbait (as) als leidraad gegeven, om niet af te dwalen in deze wereld. Maar tegelijkertijd dienen de Koran en de Ahlalbait (as) als houvast aan Allah (swt) en de ware essentie van het geloof.

 

Bronnen:

  1. Sunan al-Thirmidi, p.855, hadith 3786
  2. Sahih Ibn Hibbaan. Vol 10, p.434

Deel dit