De school van imam al-Saddiq(as)

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Nadat de Profeet (saw) zijn missie had volbracht en de Islam als religie compleet had verspreid, werd ook duidelijk voor de moslims, dat de Ahlalbait (as) de religie zullen beschermen tegen innovaties en verkeerde interpretaties. 

Helaas heeft niet iedereen de intentie gehad om zich over te geven aan de wetten van Allah (swt). Direct nadat de Profeet (saw) overleed verzamelde een groep metgezellen zich, om het leiderschap over de islamitische gemeenschap op te eisen.

Een van de grootste en meest bekende stammen die vocht tegen de Islam was de stam van Umayya. Deze stam, met als hoofd Abu Sufyan, was enkel uit op macht en rijkdom. In de periode van de eerste twee onrechtvaardige leiders (khaliefs), Abu Bakr en Omar, kregen leden van de stam Umayyah allerlei belangrijke posities binnen de Islam.

De vijandigheid van deze stam tegen de Islam, en daarmee ook tegen de Ahlalbait (as), uitte zich in allerlei manieren. Van onderdrukking van de leden en volgers van de Ahlalbait (as) tot het fabriceren van overleveringen.

Mettertijd kwam de positie van banu Umayya op losse schroeven te staan door het geweld, de onrecht en misbruik van de macht. Een andere stam, banu Abbas, zag de kans om de macht over te nemen onder het mom van ‘de leiding over de moslims terug te laten keren naar de oorsprong’, namelijk naar de Ahlalbait (as). De Ahlalbait (as) behoorden de belangrijkste posities binnen de Islam te bekleden.

In deze overgangsfase tussen de twee stammen, om de macht onderling uit te vechten, zag imam al-Saddiq (as) de kans om de ware Islam te verspreiden. Zo had de imam (as) volgens de overleveringen 4000 leerlingen. De vier sunni wetscholen ontstonden in en na de tijd van imam al-Saddiq (as). Bepaalde bronnen geven aan dat de sjiitische wetschool, de Jafari wetschool, ook in deze periode is ontstaan. Dit is echter een van de vele misconcepties over de volgers van de Ahlalbait (as). De islamitische wetten voor de sjiieten ontstonden namelijk al in de tijd van de Profeet (saw). In de tijd van imam al-Saddiq(as) konden deze pas echt verspreid worden, omdat er in zijn periode minder onderdrukking was tegenover de Ahlalbait (as) en hun volgers.

Zo heeft imam al-Saddiq(as) ook wat wij vandaag de dag Mar’ja noemen een oorsprong gegeven. Hij koos zijn meest geleerde en betrouwbare leerlingen als zijn vertegenwoordigers. De mensen konden met hun vraagstukken en problemen terecht bij deze vertegenwoordigers om tot juiste antwoorden en oplossingen te komen.  

Imam al-Saddiq(as) heeft gedurende zijn leven niet alleen de islam verspreid, maar ook kennis over wetenschap, filosofie en veel meer. Zijn onweerlegbare status als meest bekende geleerde van zijn tijd zorgde ervoor dat hij steeds meer volgers begon te krijgen. In de tussentijd had banu Abbas de macht over de khilafa gekregen en begonnen ze helaas weer aan de onderdrukking en het uitroeien van de Ahlalbait(s) en hun volgers. De khalifa voelde de hete adem in zijn nek vanwege de status van de imam en zijn groeiende achterban. Hij was bang dat de mensen zich tegen hem zouden keren en gaf daarom de opdracht om imam al-Saddiq(as) te vergiftigen.

Imam al-Saddiq(as) ligt vandaag de dag begraven in Janat al Baqi in Medina. Moge Allah(swt) ons de kans bieden om zijn graf te bezoeken en ons te verenigen met de Ahlalbait(as) in deze wereld en het hiernamaals.

Deel dit