De Verlosser in verschillende religies

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Het concept van een verlosser, dus iemand die vrede en rechtvaardigheid op aarde brengt, is iets wat zich manifesteert over meerdere religies. Hoewel dit qua details in de verschillende religies zo nu en dan afwijkt, vertoont de boodschap over het algemeen de nodige gelijkenissen. De aanhangers van deze religies geloven dat er een tijd zal komen dat de wereld corrupt zal worden en in een crisis zal storten. Kwaad en onrecht zullen de regel van de dag worden. Ongeloof zal de hele wereld overnemen. Op dat moment zal de verlosser van de wereld verschijnen.

Elk geloof omschrijft deze persoon met een andere naam en specifieke titel. De Zoroastriërs noemen hem Saoshyant (‘redder van de wereld’); de Joden kennen hem als de Messias; en de Christenen benoemen hem als de verlosser Messias. Elke groep gelooft echter dat deze door God aangestelde verlosser onder hen zal zijn. De Zoroastriërs geloven dat hij Perzisch is en tot de volgelingen van Zoroaster behoort. De Joden beweren dat hij tot de kinderen van Israël behoort en een volgeling van Mozes is. De Christenen denken dat hij een van hen zal zijn. Moslims geloven dat hij onder de Hashimieten en onder de directe afstammelingen van de profeet Mohammad (sws) zal behoren. Bijzonderheid hierbij is dat deze Verlosser in de Islam heel duidelijk is voorgesteld, namelijk Mahdi, de zoon van Imam Hassan al-Askari. Er is veel literatuur beschikbaar waarin de overeenkomsten tussen de Verlosser in verschillende religies aantoonbaar wordt gemaakt. (1)

Christendom

Een diepere analyse van de heilige boeken levert meer inzichten op. (2) Vooral het Christenendom is hierbij relevant. (3) Ten eerste wordt er in het Oude Testament, in het boek Isaiah, het volgende vermeld: ‘de Geest van de Heer zal op hem rusten.. maar met gerechtigheid zal hij de armen oordelen, en met rechtvaardigheid beslissen voor de zachtmoedige van de aarde.’ (4) In het Nieuwe Testament gaat de beschrijving verder, namelijk ‘Want zoals de verlichting uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de komst van Hem zijn.. Dan zal in de hemel het teken van Hem verschijnen, en dan zullen alle stammen van de aarde treuren, en zij zullen Hem zien komen op de wolken des hemels met macht en grootheid.” (5) Opmerkelijk hierbij is dat er ook aandacht is voor wat je moet doen voordat de verlosser komt, namelijk dat ‘U gereed dient te zijn, want Hij komt op een uur dat je niet verwacht’. (6)

Imam Mahdi, de Verlosser van Iedereen

Uit bovenstaande analyse blijkt dus dat de Verlosser, Imam Mahdi (ajf), een redder is die toebehoort aan de hele wereld. Dus, het is niet gepast om de verlosser van de wereld te beperken tot één bepaalde natie of geloof. Hij zal in feite komen om te vechten tegen alle soorten onrecht. Daarom moet hij worden beschouwd als de Mahdi van de hele mensheid. Zijn overwinning is de overwinning van alle profeten en alle rechtvaardigen op aarde. Hij zal de religie van Abraham (a), Mozes (a), Isa/Jezus (a) en alle hemelse openbaringen herstellen. Precies zoals onze geliefde Profeet Mohammad (sws) heeft voorspeld.

اللهم صلِ على مُحمدٍ وآل مُحمد وعجل فَرجهم  

  • Er is een verschil tussen een boek Heilig noemen uit respect, en een boek Heilig noemen op basis van religieuze overtuiging. In dit geval, noemen wij de boeken uit sommige religies uit respect “Heilig”. 
  • Zie bijvoorbeeld Ibrahim Amini, ‘Al-Imam al-Mahdi, The Just Leader of Humanity’ 
  • In onze volgende publicaties zullen wij verder ingaan op de interactie tussen de Islam en Christendom, en Imam Mahdi (ajf) en nabi Isa’ (a)
  • Isaiah11:1-10
  • Matthew 24: 27, 30; in de Engelse versie wordt Hij als ‘Son of Man’ benoemd.
  • Matthew 24: 44.

Deel dit