Discipline en saamhorigheid

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Discipline
Om geleid te worden naar het juiste pad is discipline een belangrijk aspect. In de heilige maand Ramadan heeft Allah (swt) extra voorwaarden opgesteld voor de moslims om uit hun comfortzone te stappen. Vanaf zonsopgang tot zonsondergang niet eten, niet drinken, niet roken en geen geslachtsgemeenschap hebben zijn slechts de basisvoorwaarden. Imam Ali (as) zegt: Het hart laten vasten door niet aan zonden te denken, is beter dan de maag te laten vasten van voedsel.” (6) 

Hiermee wordt bedoeld dat het controleren van je gedachten meer waarde heeft dan je maag onthouden van eten. Het is niet zo dat als je niet aan zonden denkt dat je dan wel mag eten. Fatima al Zahra (as) zegt: “ Wat doet een vastende met zijn vasten als hij zijn tong, gehoor, blik en lichaamsdelen niet beschermt?” (7) 

Wat voor waarde heeft het vasten als je geen controle hebt over jezelf? Het is belangrijk dat moslims tijdens deze maand zich bewust worden van allerlei zaken die het hele jaar door als “gewoon” werden beschouwd. Je weerhouden van zonden is van alle tijden, maar in deze maand wordt daar extra nadruk op gelegd. Deze maand biedt een extra gelegenheid  om te reflecteren, zelfbeheersing uit te oefenen, jezelf te beoordelen en je band met Allah (swt) te versterken. Jezelf de gewoonte aanleren om extra gebeden te verrichten is bijvoorbeeld al een mooi doel op zich. Allah (swt) heeft deze maand ook zijn deuren geopend voor zijn dienaren om extra aanbidding te verrichten, vergeving te vragen en smeekbeden te verrichten.  

Saamhorigheid
Tijdens je smeekbeden is het de bedoeling ook je buren, vrienden, familie te herdenken. De maand Ramadan is namelijk een maand waarin ook saamhorigheid centraal staat. Niet alleen tijdens het vasten denk je aan de armen, maar het is van grote waarde om ook een maaltijd te verschaffen aan mensen die het vasten willen verbreken. Imam al Sadiq (as) zegt: “Het verbreken van het vasten van je vastende broeder is waardevoller dan het vasten.” (8)

De maand Ramadan staat dus ook in het teken van je medemens. Tijdens de maand wordt er voedsel uitgedeeld aan de armen, worden er aalmoezen gegeven en nodig je elkaar uit om samen het vasten te verbreken. Het is voor moslims een mooie gelegenheid om de mensen om hen heen die geen moslim zijn te betrekken bij deze mooie en gezegende maand. De maand Ramadan is een mooi begin om de verbinding met elkaar aan te gaan, elkaar te vergeven en elkaar lief te hebben. Hoe verschillend mensen ook zijn, er is altijd iets wat ons verbindt met elkaar. Imam Ali (s) zegt namelijk: “De mensen zijn in twee soorten (verbonden aan elkaar): of een broeder in religie, of een broeder in creatie.” (9)

Allah (swt) verwoordt het ook heel mooi in een van zijn verzen waarin wordt verwezen om samen vast te houden aan Allah (swt). Allah (swt) zegt: “En houdt samen vast aan Gods Band en splits jullie niet op in groepen. Denkt aan Gods Genade aan jullie, toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn Genade broeders werden; toen jullie op de rand van de groeve van vuur waren en Hij jullie ervan redde. Zo maakt God voor jullie Zijn Tekenen duidelijk. Misschien zullen jullie je de goede richting laten wijzen.(10)

(6) Mizan al Hikma. Blz 470. HN 10648 

(7) Mizan al Hikma blz 471. HN 10653 

(8) Wasa’il al shia (ahlalbait) al Hur al-Alamy. Deel 10, blz 139 

(9) Nahj al-Balagha: Khutbat Imam Ali (as). Deel 3, blz 84 

(10) Koran 3:103 

Deel dit