Niet kunnen vasten, maar toch profiteren van de maand Ramadan.

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De maand Ramadan is wederom aangebroken. Een maand die gevuld is met zegeningen. Deze maand wordt ook wel omschreven als de maand waarin men een gast is, op bezoek bij zijn Schepper. (1)

In de welbekende Sha’baniyyah preek die de Heilige Profeet (saw) gaf, tijdens de laatste dagen van de maand Sha’ban, lezen wij vele bijzondere punten wat betreft deze maand.

  1. Jullie zijn te gast bij Allah (swt). Hij (swt) nodigt jullie 30 nachten uit gedurende deze maand.
  2. Wanneer jij ademt, wat een doodgewone handeling is, wordt dit gedurende deze maand gerekend tot het uitspreken van lof en het prijzen van Allah (swt) (al-Tasbih). (2)
  3. Wanneer jij slaapt, wordt dit gerekend als aanbidding. (3)

Bovendien is dit de maand waarin Allah (swt) de edele Koran heeft geopenbaard aan zijn meest geliefde schepping der scheppingen, de Heilige Profeet (saw). Zo lezen wij in de edele Koran zelf:

De maand Ramadan is de maand waarin de Koran geopenbaard is.” (4)

Nu weet vrijwel iedereen dat het de bedoeling van deze maand is dat moslims 30 dagen vasten, van zonsopgang tot na zonsondergang. Maar is dit alles? Stel, ik kan niet vasten, door medicatie of andere oorzaken? Maak ik dan geen enkele kans meer op dergelijke zegeningen en gunsten? Ben ik dan niet meer te gast bij mijn Schepper?

Nee, dit is zeker niet het geval! Allah (swt) is Barmhartig. Zijn Barmhartigheid overstijgt iedere vorm van barmhartigheid.

Dus in deze maand waarin Hij (swt) nog Barmhartiger is dan gewoonlijk, zal Hij (swt) ook meer deuren tot Zijn Zegeningen en Gunsten openen dan gewoonlijk. Want waar 1 deur sluit, openen 1000 andere deuren, toch?

Maar hoe haal ik mijn deel van gunsten en zegeningen gedurende deze maand?

Dit artikel is er om jou speciaal hierbij te helpen en jou tips te geven. Het vasten draait immers niet alleen om het niet eten en niet drinken. Er zitten vele aspecten gebonden aan het vasten tijdens deze gezegende maand, waar wij vaak niet stil bij staan.

1.Werk aan jezelf tijdens deze maand. Dit eerste punt is dan ook meteen het beginpunt van alle punten die zullen volgen.

2. Werk aan jouw manieren, gedrag, denkwijze en spiritualiteit. Niemand verwacht dat jij of ik meteen van ‘niets’ naar iets gaan. Het zijn juist de kleine stappen waar Allah (swt) naar kijkt en waar Hij beloning voor zal schenken. Bovendien lezen wij in een overlevering: “Hij die goede manieren vertoont, zal de beloning ontvangen van de persoon die vast.” (5). Dus zijn er punten aan jezelf waar je aan zou willen werken? Dit is dan het perfecte moment.

3. Versterk jouw band met de edele Koran en de imam van jouw tijd, Imam al-Mahdi (ajf). Herinner de Imam in jouw gebeden tijdens deze maand.

Imam al-Mahdi (ajf) en de edele Koran zijn weerspiegelingen van elkaar. Waar de Koran roept naar de Imam, roept de Imam naar de Koran.

4. Reciteer vaker de edele Koran. Zo lezen wij in de overleveringen dat het lezen van 1 vers uit de edele Koran gedurende deze maand, gelijk staat aan het uitlezen van de gehele Koran in andere maanden. (6) Een idee is bijvoorbeeld om iedere dag 1 Juz’ te reciteren, om zo in 30 dagen alle 30 Juz’ van de edele Koran te hebben gereciteerd.

5. Vermeerder jouw smeekgebeden. Zoals wij eerder hebben gelezen is dit een maand vol zegeningen. Maak gebruik van deze maand en spreek met jouw Heer, vaker dan normaal. Vraag om vergiffenis. Vraag Hem om jouw de mogelijkheid en kracht te schenken afstand te nemen van het niet-toegestane, om zo jouw Schepper tevreden te stellen.

6. Last maar zeker niet least: Vergaar kennis over jouw geloof. Waarom geloof ik in Allah (swt)? Is het omdat mijn ouders mij dit hebben geleerd? Waarom bid ik 5 maal per dag? Waarom vast ik 30 dagen lang? Waarom geloof ik in de Ahlalbait (as)? Verdiep je in deze en andere vragen waar jij en ik op de Dag des Oordeels over ondervraagd zullen worden.

Zo zie je maar dat je naast het niet eten en drinken zo veel meer kunt doen gedurende deze maand. Laten wij bidden tot Allah (swt) dat Hij ons allen de mogelijkheid en kracht schenkt om te leven volgens de manier die Hij ons heeft voorgeschreven insha’Allah.

Bronnen:

  1. Wasa’il ul-Shi’a: v. 10 p. 314
  2. Wasa’il ul-Shi’a: v. 10 p. 314
  3. Wasa’il ul-Shi’a: v. 10 p. 314
  4. Koran 2:185
  5. Al-Kafi: v. 2 p. 100
  6. Bihar ul-Anwar, v. 93, p. 341

Deel dit