Imam Ali (as)

Deel dit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Als de oceaan inkt was en de aarde papier, zou het onvoldoende zijn om u te beschrijven.  

Ali ibn abi Talib (as) is niet zomaar een historisch figuur. De imam (s) heeft vanaf zijn geboorte tot aan zijn martelaarschap een wonderbaarlijk leven geleid. Het is daarom ook onmogelijk om een volledig beeld te schetsen van de imam. De mens zal nooit zijn ware essentie kunnen begrijpen. Dit is alleen weggelegd voor Allah (swt) en de profeet (saw) (bron 1). In dit artikel doen wij hiertoe toch een bescheiden poging en roepen wij de lezer op om na het lezen ervan zelf ook meer informatie te vergaren over het leven van imam Ali(as), want het is via imam Ali dat wij het paradijs kunnen betreden of terecht kunnen komen in de hel (bron 2).  

DE GEBOORTE:  

In het jaar 599 n.Chr. liep Fatima bint Assad in Mekka op de markt. De zwangerschap was duidelijk zichtbaar en de bevalling zou bijna plaatsvinden. Fatima bint Assad liep naar het heilige huis van Allah(swt) om een smeekbede te doen voor een zorgeloze bevalling. Plots scheurde de Kaba haar muren zodat Fatima kon binnentreden. De mensen rondom de Kaba zagen het gebeuren. Daarna klapten de muren dicht met de deur op slot en kon niemand de binnenkant van de Kaba betreden. Drie dagen lang was Mekka in de ban van de gebeurtenis. De derde dag kwam Fatima bint Assad naar buiten met een baby in haar armen en zei: “O mensen, Allah(swt) heeft mij uitgekozen van alle uitverkorene (vrouwen) die voorheen zijn gegaan. Allah(swt) heeft Assia bint Muzahim uitgekozen en zij heeft Allah(swt) in het geheim aanbeden, waar dat alleen van toepassing is indien er gevaar is. EMeryam bint Imraan(s) is uitgekozen om de geboorte van Isa(s) te versoepelen door de boom te schudden zodat dadels op de grond vallen waarvan ze kon eten. Allah(swt) heeft mij uitgekozen om in Zijn huis mijn bevalling te laten plaatsvinden en Allah(swt) heeft mij fruit uit het paradijs gezonden.” De hadith gaat daarna verder met: “Ik hoorde een stem. En de stem zei het volgende: “O Fatima, vernoem hem Ali(s). Ik heb mijn naam Aali (de Grootste) uit elkaar getrokken en aan jou zoon gegeven. En ik heb hem (Ali) volgens mijn eigenschappen gecreëerd. En Ik heb hem (Ali) gevoed met kennis. En hij (Ali) is de imam na Mijn geliefde profeet Mohammed (saws), zijn opvolger. Gezegend is hij die van hem (Ali) houdt en o wee degene die hem ongehoorzamen, hem teleur stelen en zijn recht ontkennen.” (bron 3)   Een wonderbaarlijke bevalling die dus ongetwijfeld gezegend was door Allah(swt). Het is duidelijk dat Allah (swt) zijn vertegenwoordigers kiest op aarde (bron 4).  

DE EERSTE EN DE LAATSTE 

Imam Ali(s) was slechts 10 jaar, toen de profeet (saws) de eerste Koranvers geopenbaard kreeg. Samen met Khadija (s) werden zij de eerste volgers van de profeet (saws). Enkele jaren later, nadat de islam in het geheim werd verspreid, kreeg de profeet (saws) de opdracht om deze in het openbaar te verspreiden. Hij begon hiermee bij zijn familie (bron 5). Iedereen werd uitgenodigd voor een maaltijd en de profeet (saws) hield een toespraak. Hij (saws) vertelde dat Allah (swt) hem heeft uitgekozen als zijn laatste boodschapper en de Islam als laatste religie. De mensen kenden de profeet (saws) als een betrouwbare man, maar waren niet bereid hem hierin te volgen. De profeet (saws) vroeg wie hem zou willen opvolgen als leider van de moslims. Niemand stond op behalve imam Ali(s) tot drie keer aan toe. Het is duidelijk dat Allah (swt) aan de mensen wilde bekendmaken dat imam Ali (s) de opvolger zou zijn van de profeet (saws). Gedurende het leven van imam Ali (s) zijn er meerdere malen gebeurtenissen plaatsgevonden waarin Allah (swt) imam Ali (s) heeft geprezen om zijn overgave, dapperheid en geduld. De nacht van Hijrah waarin imam Ali(s) in het bed van de profeet (saws) sliep (bron 6) was zelfs voor de engelen Gabriël en Mikaïl (s) een ongelooflijk daad. Allah (swt) vroeg aan de engelen wie van hen bereid was om hun leven op te offeren voor de ander. Beide engelen zeiden: Wij aanbidden U liever o Allah (swt). Toen zei Allah (swt) dat ze naar Ali ibn abi Talib(s) moesten gaan, die in het bed van de profeet (saws) lag en zijn leven opofferde voor de profeet (saws) en de Islam. Gabriël en Mikaïl daalden neer, rondom het bed van de profeet (saws) waar imam Ali(s) op lag om hem te beschermen. Gabriël kon zich niet inhouden om niet tegen imam Ali(s) te praten. Hij zei: “Uitmuntend, uitmuntend. Wie is net als jou o zoon van abi Talib? Allah (swt) zendt Zijn engelen tot uw dienst.” (bron 7) Het is voor imam Ali niet heel ongewoon om volop in de strijd te gaan om de religie te beschermen. In meerdere slagvelden stond imam Ali (s) altijd voorop in de strijd. Slagvelden als Badr, Uhuh, Khaybar en Khandaq waren de prestatie van imam Ali (s) en zo ook onmisbaar voor de Islam. Allah (swt) heeft tijdens het slagveld van Uhuh, waar bekende metgezellen weg waren gerend, imam Ali (s) geprezen om zijn standvastigheid tijdens de nederlaag die de moslims hadden geleden (bron 8). In het slagveld van Khandaq werden de moslims uitgedaagd om te vechten tegen Amr ibn Wid. Tot driemaal aan toe reageerde niemand van de metgezellen. Imam Ali (s) riep uiteindelijk dat hij bereid was om te vechten en liep naar Amr ibn Wid toe. De profeet (saws) zei toen: “Het volledige geloof vecht tegen het volledige ongeloof.” (bron 9). Imam Ali (s) was voor de profeet (saws) zoals Harun(s) was voor Musa(s) (bron 10). Samen verspreidden zij het woord van Allah (swt) om de mensen kennis te laten maken met de islam. Uiteindelijk groeide de Islam tot een groot gemeenschap en de profeet (saws) wist dat zijn einde nabij was. In het elfde jaar na Hijrah voerde de profeet (saws) zijn laatste bedevaart uit. De Islam was nog niet vervolmaakt, omdat de laatste en belangrijkste boodschap nog verspreid moest worden (bron 11). De profeet riep daarom de moslims bijeen en maakte toen bekend dat imam Ali (s) zijn opvolger zou zijn (bron 12). Hierna was de missie van de profeet (saws) compleet (bron 13). De profeet (saws) is uiteindelijk vermoord door hypocrieten die de kans zagen om de Islam als dekmantel te gebruiken om hun wereldse behoeftes te bevredigen. In Saqifa, nadat bekend was geworden dat de profeet (saws) was overleden, besloten een aantal mensen om niet imam Ali(s) als leider op te volgen. Imam Ali (s) was op dat moment de begrafenis van de profeet(saws) gereed aan het maken. Zo was imam Ali(s) de eerste moslims die de profeet (saws) volgde en de laatste die hem vaarwel bood.  

NA DE PROFEET 

De Islam werd na het overlijden van de profeet (saws) vertegenwoordigd door hypocrieten die het recht van imam Ali(s) hadden ontnomen. Alle ongelovigen, die voorheen vochten tegen de Islam, begonnen zich te “bekeren” om allerlei posities in te nemen wat ze macht gaf om te doen wat ze wilden. Imam Ali (s) had velen van deze families bevochten, omdat zij tegen de Islam waren. Banu Umayah had de intentie om zich te revancheren en het bloed dat vergoten was te wreken. Gedurende 25 jaar heeft imam Ali (s) zich stilgehouden tegen het onrecht dat hem is aangedaan tot er een moment plaatsvond waarin hij vertelde waarom hij zo lang stil was gebleven. “Wees op je hoede! Bij Allah, de zoon van Abu Quhafah (Abu Bakr) kleedde hemzelf ermee (het Kalifaat) en hij wist zeker dat mijn relatie ertoe hetzelfde was als de positie van de as ten opzichte van de handmolen. Het vloedwater stroomt van mij naar beneden en de vogels kunnen niet naar me toe vliegen. Ik hield een gordijn voor het Kalifaat en hield mezelf ervan gedistantieerd.   

Toen begon ik na te denken over of ik moest aanvallen of de verblindende duisternis van beproevingen rustig moest verdragen, waarin de volwassenen zwak worden gemaakt en de jongeren oud worden en de ware gelovige onder druk handelt totdat hij Allah ontmoet (na zijn dood).  

Ik ontdekte daarop dat geduld hebben wijzer was. Daarom koos ik voor geduld, alhoewel er iets prikte in het oog en er iets verstikte in de keel. Ik zag hoe mijn erfenis/recht werd geplunderd totdat de eerste zijn weg ging, maar het Kalifaat overhandigde aan Ibn al-Khattab na hemzelf. Het is vreemd dat hij gedurende zijn leven bevrijd wilde worden van het Kalifaat, maar het na zijn dood bevestigde voor de ander. Ongetwijfeld deelden deze twee de uiers ervan strikt onder elkaar. Deze plaatste het Kalifaat in een moeilijke omsluiting waar de uiting hoogmoedig was en de aanraking ruw. Fouten waren er in overvloed en de excuses dus ook. Degene die ermee in contact kwam, was als de berijder van een onhandelbare kameel. Als hij de teugel optrok, zou de neusvleugel doorgesneden worden, maar als hij losliet, zou hij ervan af worden gegooid. Bij Allah, zodoende raakten de mensen betrokken bij roekeloosheid, slechtheid, wankelheid en afwijkingen.  

Toch bleef ik geduldig ondanks de lengte van de periode en de stijfheid van de beproeving, totdat hij, toen hij zijn weg (van de dood) ging, de kwestie (van het Kalifaat) in een groep plaatste en mij als een van hen beschouwde. Maar goede Hemel! Wat had ik met dit ‘consult’ te maken? Waar bestond er enige twijfel over mij met betrekking tot de eerste dat ik nu als verwant aan deze werd beschouwd? Maar ik bleef laag toen zij laag waren en vloog hoog toen zij hoog vlogen. 

Een van hen keerde zich tegen mij, vanwege zijn haat, en de ander neigde de andere kant op vanwege zijn schoonfamilie, en dit, en dat, totdat de derde man van deze mensen opstond met een opgeblazen borst tussen zijn nek. Met hem stonden ook de kinderen van zijn grootvader (Umayyad) op en verzwolgen Allah’s rijkdom als een kameel die het gebladerte van de lente verslindt, totdat zijn touw brak, zijn daden een einde maakten aan hem en zijn gulzigheid hem tot de aarde wierp …. (Bron 14) 

De moslims kozen uiteindelijk unaniem imam Ali (s) als khalief, maar imam Ali(s) was de imam van een aantal loyale metgezellen die hem al opvolgden omdat de profeet (saws) dat had opgedragen. In 4 jaar tijd heeft imam Ali (s) 3 slagvelden moeten meemaken puur omdat hij Ali ibn abi Talib(s) was. Jamal (Aisha), Siffin (Muawiah) en Nahrawan (Khawarj) waren slagvelden die werden georganiseerd vanwege haat naar imam Ali (s). Uiteindelijk werden de Khawarj gebruikt om imam Ali(s) te vermoorden op de 19e dag van de heilige maand Ramadan. Imam Ali (s) had zich van de wereldse behoeften gescheiden (bron 15). De dag dat zijn martelaarschap plaats zou vinden, was een overwinning voor imam Ali (s). De imam was verlost van de wereld waar de mensen geen begrip hadden voor zijn bestaan. Een wereld dat geen gebruik maakte van de kennis van imam Ali(s) (bron 16). Een wereld die zijn positie niet waardeerde (bron 17). Een moslim zonder de ware liefde voor imam Ali (s) zal altijd een tekortkoming ervaren in de wereld en het hiernamaals.   

BRONNEN: 

 1. Mou’asasa imam ali ibn abi talib. Boek al sunnah wal tareekh. Schrijver Mohammed al Rish’heri. Deel 8. Bladzijde 185  
 1. Tabaqaat al Hanabile. Deel 2 bladzijde 358 
 1. Bihar al anwar, deel 5. Blz 18. Deur 1 
 1. Koran 2:30 
 1. Koran 26:214 
 1. Koran 2:207 
 1. Mou”sasa imam Ali ibn abi Talib. Boek al sunnah wal tareekh. Schrijver Mohammed al Rish’heri. Deel 1. Bladzijde 161 
 1. Koran 33:23 
 1. Bihar al Anwar. Al Majlisi. Deel 39. Bladzijde 1 
 1. Al Qummy, tafsir al Qummy. Deel 2. Bladzijde 109 
 1. Koran 5:67 
 1. Khas’is amir al moe’mineen Ali ibn abi Talib. Bladzijde 96 
 1. Koran 5:3 
 1. Nahj al balayage. Seremon al Shaqshaqiya 
 1. Al Ghadir. Alsheik al Amini. Deel 2. Bladzijde 319 
 1. Bihar al Anwar. Al Majlisi. Deel 40. Bladzijde 190 
 1. Koran 3:61 

Deel dit