Niet kunnen vasten, maar toch profiteren van de maand Ramadan.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle De maand Ramadan is wederom aangebroken. Een maand die gevuld is met zegeningen. Deze maand wordt ook wel omschreven als de maand waarin men een gast is, op bezoek bij zijn Schepper. (1) In de welbekende Sha’baniyyah preek die de Heilige Profeet (saw) gaf, tijdens de […]