Beauty behind the words

Noor Association event Beauty behind the words

De Ahlalbait (as) sporen ons aan om na te denken over de verzen, de boodschap en de schoonheid van de heilige Koran. Het is ons aanbevolen om de Koran te lezen en te begrijpen. De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken belicht. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt […]