The Divine Banquet – Dua cursus

Ter ere van de 15e van Shaban, de geboortedag van onze hoop, verlosser en Imam nodigt Noor Association jou uit op zaterdag 4 en 5 maart om samen met ons deze vreugdevolle gebeurtenis te vieren in de mooie Opera zaal in Den Haag. De spreker voor deze tweedaagse bijeenkomst is niemand minder dan Sayed Mohammed […]

Beauty behind the words

Noor Association event Beauty behind the words

De Ahlalbait (as) sporen ons aan om na te denken over de verzen, de boodschap en de schoonheid van de heilige Koran. Het is ons aanbevolen om de Koran te lezen en te begrijpen. De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken belicht. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt […]