De school van imam al-Saddiq(as)

Nadat de Profeet (saw) zijn missie had volbracht en de Islam als religie compleet had verspreid, werd ook duidelijk voor de moslims, dat de Ahlalbait (as) de religie zullen beschermen tegen innovaties en verkeerde interpretaties.  Helaas heeft niet iedereen de intentie gehad om zich over te geven aan de wetten van Allah (swt). Direct nadat […]

Openbaring van de edele Koran

‘’Waarlijk! Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht.” (Koran 97:1)  De heilige maand Ramadan is bijna aan zijn eind. Een maand die vol zit met vele zegeningen. Bovenal bevat deze maand, naast haar vele zegeningen, ook vele hoogtepunten.  Zo zijn volgens de overleveringen alle Goddelijke geschriften tijdens deze gezegende maand neergedaald.  De Torat (Torah) aan Musa […]

Dorstig naar de komst van de verlosser

Snakte ik maar naar de Imam van mijn tijd, zoals ik snak naar een slokje water! De heilige maand Ramadan is aangebroken. De maand van bezinning, spiritualiteit en ontwikkeling. Een maand waarin oude gewoontes kunnen worden doorbroken en nieuwe gewoontes kunnen worden aangeleerd. Het is de maand waarin wij onszelf onthouden van eten, drinken en […]